Arie van Beelen uit Drunen gaat voor een zetel bij het waterschapsbestuur

Arie van Beelen was als militair ingezet bij onveilige situaties met water. Van zandzakken sjouwen bij een dijkdoorbraak tot het geven van advies bij rampenplannen. Van Beelen is nummer 2 op de lijst van de AWP niet politiek wel deskundig bij de waterschapsverkiezingen van 20 maart.

Van Beelen is in Breda afgestudeerd als officier der Genie en op missie geweest naar Kosovo, Irak en Afghanistan. Daar zag hij dat waterschaarste leidde tot gewapende ruzies. Ook zag hij, na hevige stortbuien gepaard met dooi, een kalm riviertje uitgroeien tot een alles vernietigende waterstroom. In Irak hielp hij boeren bij het sneller verspreiden van het beperkte water door de aanleg van duikers.
Ondanks dat Nederland honderden overstromingen heeft gehad, gaat we er vanuit dat we hier droge voeten houden”, stelt Van Beelen. Door klimaatsverandering zal het waterpeil van de zee en rivieren stijgen. Waterschappen moeten daarom zorgen dat de dijken op tijd worden aangepast of dat de rivier voldoende ruimte krijgt. Daarnaast komen steeds vaker zware plensbuien voor. Al dat water moet vlot worden afgevoerd om overlast te voorkomen. Een tweede rioolsysteem kost zeer veel geld. Het regenwater moet daarom worden opgevangen in tuinen, greppels of waterbergingen. Uitbreiden van de huidige voorzieningen is ook mogelijk. In Vlijmen is bijvoorbeeld het watersysteem robuuster gemaakt door sloten te verbreden en het plaatsen van duikers.

Ook zuivert het waterschap het rioolwater. Bacteriën worden ingezet voor een biologische zuivering. Bij dit proces komt biogas vrij, wat bijvoorbeeld in Den Bosch wordt gebruikt door Heineken. Verder houdt het waterschap zich bezig met natuurbeheer. Van Beelen: “Mensen willen graag recreëren in en bij het water. Voor het zwemmen, maar ook voor vissen is schoon en gezond water nodig. Er is helaas nog veel vervuiling van bestrijdingsmiddelen, medicijnen en drugs. Op moment wordt er bij Aa en Maas een proef gehouden om medicijnen uit het afvalwater te verwijderen.
Velen hebben geen idee wat een waterschap doet. De waterschappen werken dag en nacht aan ons water. Water zuiveren, dijkonderhoud, muskusrat bestrijding, het openhouden van de waterwegen, etc. Iedereen betaalt daar aan mee. Door te stemmen geeft men richting aan de uitgaven van het belastinggeld. Huishoudens in Aa en Maas betalen naar verhouding teveel waterschapsbelasting, vindt Van Beelen. Daarom roept hij iedereen op om op 20 maart te gaan stemmen. Naast de zeven geborgde zetels voor de boeren, bedrijven en natuurterreinen, moeten er nog 23 zetels gekozen worden voor het bestuur van Aa en Maas.
Wij hebben de slagzin: ‘AWP niet politiek wel deskundig’. Want wij vinden dat water te belangrijk is om aan politici over te laten die veel meer belangen vertegenwoordigen. De AWP neemt niet deel aan de landelijke politiek. Het waterschap is een technische organisatie. Voor goed toezicht en controle is deskundigheid benodigd bij de bestuurders en wij leveren dat”, zegt Van Beelen. “Dat onderscheidt de Algemene Waterschapspartij.”
Op 18 februari startte de campagne voor de verkiezingen. Vanaf dat moment deelt Arie van Beelen AWP-folders uit bij de winkelcentra in en om gemeenten Heusden, Den Bosch, Veghel en Oss.

Tags:

Search

Streams

TVPopup radio MediaplayerWinampRealplayerITunes

Agenda

Kalenders Avondvierdaagse Drunen 24 - mei - 2019 16:30 - 21:00
Kalenders Ongehoord Heeft Zin in Elshout 24 - mei - 2019 18:30 - 22:00
Kalenders weede lentetoernooi voor Doubletten 25 - mei - 2019 10:00 - 12:30
Foto: Pixabay
Kalenders Ongehoord Heeft Zin in Elshout 25 - mei - 2019 18:30 - 22:00
Kalenders Twee koren, twee geluiden 25 - mei - 2019 20:00 - 22:00
Kalenders Concert ‘To Music’ bij Pavane 25 - mei - 2019 20:00 - 22:00
foto Pavane
Kalenders Utopia Klassiek Aaron Ormaza Vera piano 26 - mei - 2019 11:00 - 13:00
Kalenders Vrienden concert koor Albateso samen met de Decibellen 26 - mei - 2019 14:30 - 17:00
Foto: Albateso
Kalenders Stadswandeling ‘Heusden Herdenkt!’ 26 - mei - 2019 14:30 - 17:00
Kalenders Mariaconcert met Brabants Kamerkoor door Fiedelino 26 - mei - 2019 15:30 - 17:30
Het weer en regenradar
Vlijmen
Weeronline.nl - Meer weer in Vlijmenweeronline.nl Altijd jouw weer